1. V zime navštevuje Slovenský Raj iba minimum turistov . Tým pádom nehrozí žiadne polhodinové čakanie v rade, kým...