Kedy ste naposledy cestovali do zahraničia aspoň na týždeň, s pobalenou batožinou, odhlásení z internetov a mimo svojej každodennej rutiny? Cestovanie po svete neprináša iba vzrušenie a zábavu, ale podľa výsledkov niektorých výskumov, môže mať cestovanie súvis s lepším fyzickým, mentálnym aj emocionálnym zdravím. 1.Pravidelný dovolenkový režim môže prispievať k znižovaniu rizika srdcového...